Nasz zespół

mgr Kinga Mackiewicz

Właścicielka, doświadczony pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta AAC, nauczyciel mianowany. Ukończyła Studia na Uniwersytecie Gdańskim na kierunkach:

Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną oraz Pedagogika specjalna o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Od wielu lat pracuje jako nauczyciel oraz terapeuta dzieci z różnymi problemami rozwojowymi oraz z niepełnosprawnością.  Cały czas zwiększa swoje umiejętności oraz kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych.

Najważniejsze szkolenia, w których dotychczas brała udział to :

  •  Kurs I i II stopnia Integracja Sensoryczna
  • Kurs Terapia ręki I i II stopień
  • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – Metoda Krakowska
  • I, II i III stopień „ Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji”.
  • Kurs doskonalący Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Prywatnie mama 2 dzieci. Uwielbia czytać książki oraz chodzić na długie spacery po lesie.

mgr Paulina Tarkowska

Właścicielka, z wykształcenia neurologopeda, pedagog specjalny oraz certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej.

Ukończyła 5 – letnie studia logopedyczne, ze specjalizacją w neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła również studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności oligofrenopedagogika, również na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich (Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny).

Swoje doświadczenie zdobywała między innymi w szkole specjalnej jako neurologopeda. Obecnie współprowadzi Centrum Wspierania Rozwoju i Komunikacji „Neuronus”. Zainteresowania naukowe obejmują diagnozę i terapię dzieci z: – SLI (specyficznymi zaburzeniami językowymi)/afazją, – zaburzeniami ze spektrum autyzmu, – opóźnionym rozwojem mowy, – niedosłuchem, – niepełnosprawnością intelektualną, – ze złożonymi problemami w porozumiewaniu się (AAC). Ukończyła wszystkie obowiązkowe szkolenia z zakresu Metody Krakowskiej:

  • Terapia Neurobiologicza
  • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania
  • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
  • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych.

Uczestniczyła także w szkoleniach u dr Grycman: “Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji”. Jest również terapeutą ręki oraz posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą Ruchu Rozwijającego V. Sherborne. Ukończyła III stopnie Makatonu. Jest autorką dwóch artykułów naukowych: 1) “Rola komunikacji alternatywnej i wspomagającej w rozwoju mowy dzieci z problemami w porozumiewaniu się” 2) “Specyfika terapii logopedycznej dzieci z SLI we wczesnym wieku szkolnym”

W wolnym czasie uwielbia spędzać czas z mężem i z córkami.

mgr Jolanta Nacmer

Psycholog dziecięcy, trener TUS, certyfikowany terapeuta Sensoplastyki.

mgr Magdalena Kaczmarek

Logopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej.

mgr Katarzyna Giersz

Logopeda.

mgr Monika Romejko

Logopeda, neurologopeda, terapeuta AAC.

mgr Natalia Bodnar-Żyła

Logopeda, neurologopeda, terapeuta AAC .

mgr Joanna Malinowska

Logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta miofunkcjonalny.

mgr Marta Zdunkowska

Logopeda.

mgr Alicja Strzelczyk

Oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki.

mgr Agata Jaskulska

Oligofrenopedagog, terapeuta AAC.

mgr Małgorzata Kożyczkowska

Oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki. Prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne z wykorzystaniem systemu Numicon oraz zajęcia programowania z Ozobotami i Genibotami.

mgr Paulina Majkowska

Terapeuta pedagogiczny, trener TUS.

mgr Alicja Lademan

Fizjoterapeuta NDT Bobath, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Joanna Wach

Nauczyciel – terapeuta, muzyk, wokalistka