Nasza oferta

 • terapia logopedyczna – 80 zł/45 minut
 • terapia neurologopedyczna – 80 zł/45 minut
 • terapia SI (integracji sensorycznej) – 80 zł/50 minut
 • AAC – 80 zł/45 minut
 • terapia ręki – 80 zł/45 minut
 • zajęcia terapii ruchowej/integracji sensorycznej prowadzonej przez fizjoterapeutę dziecięcego metodą NDT Bobath – 120zł
 • zajęcia z psychologiem – 80 zł/45 minut
 • TUS (Trening Umiejętności Społecznych) – 40 zł/osoba/45 minut
 • diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna – 200 zł
 • konsultacje – 120 zł
 • diagnoza SI (integracji sensorycznej) – 400 zł
 • wstępna ocena w kierunku zaburzeń integracji sensorycznej z pisemną opinią – 200zł
 • ocena rozwoju ruchowego z opinią pisemną – 200zł
 • opinia – 50zł

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju zajęcia grupowe zostają tymczasowo wstrzymane.