Nasza oferta

TERAPIE INDYWIDUALNE:

 • terapia logopedyczna
  80 zł/45 min
 • terapia neurologopedyczna
  80 zł/45 min
 • terapia SI (integracji sensorycznej)
  85 zł/45 min
 • elektrostymulacja logopedyczna (cykl 10 spotkań)
  350 zł + koszt elektrod
 • terapia komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC)
  90 zł/45 min
 • terapia ręki
  80 zł/45 min
 • terapia pedagogiczna prowadzona przez terapeutę posiadającego wszystkie podstawowe szkolenia w zakresie Metody Krakowskiej
  80 zł/45 min
 • terapia pedagogiczna
  80 zł/45 min
 • terapia psychologiczna
  100 zł/45 min
 • terapia ruchowa prowadzona przez fizjoterapeutę dziecięcego NDT- Bobath
  120 zł/ 50 min
 • indywidualne zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne z wykorzystaniem systemu NUMICON
  80 zł/45 min
 • indywidualne zajęcia kodowania z wykorzystaniem Ozobotów oraz Gemibotów
  80 zł/45 min

ZAJĘCIA GRUPOWE (prowadzone w grupach 3-5 osób):

 • TUS (Trening Umiejętności Społecznych)
  200 zł/ miesiąc
 • Sensoplastyka
  200 zł/ miesiąc
 • Kodowanie z wykorzystaniem Ozobotów oraz Gemibotów
  250 zł/ miesiąc

KONSULTACJE/ DIAGNOZY:

 • konsultacja SI – (dwa spotkania – wywiad z rodzicem, spotkanie z dzieckiem)
  150 zł
 • konsultacja psychologiczna – (czas spotkania maksymalnie 2h, każda następna godzina płatna 100 zł)
  150 zł
 • konsultacja AAC (dwa spotkania- wywiad z rodzicem, spotkanie z dzieckiem)
  150 zł
 • konsultacja logopedyczna/ neurologopedyczna (jedno spotkanie)
  100 zł
 • konsultacja neurologopedyczna (dwa spotkania – wywiad z rodzicem, spotkanie z dzieckiem)
  150 zł
 • diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna (wywiad z rodzicem, spotkanie diagnostyczne z dzieckiem, opis)
  200 zł
 • diagnoza SI (integracji sensorycznej) dzieci 0-3 lata (wywiad z rodzicem, 1-2 spotkania z dzieckiem, opis)
  250 zł
 • diagnoza SI (integracji sensorycznej) – (wywiad z rodzicem, 2-3 spotkania z dzieckiem, omówienie diagnozy)
  400 zł
 • badanie Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 300 zł
 • Wielospecjalistyczna Ocena Rozwoju Psychoruchowego Dziecka w oparciu o Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)
  250 zł
 • Diagnoza gotowości szkolnej dziecka w oparciu o Karty Oceny Gotowości Szkolnej (KOGS)
  150 zł
 • wydanie pisemnej opinii
  50zł