Nasza oferta

TERAPIE INDYWIDUALNE:

 • terapia logopedyczna 80 zł/45 min
 • terapia neurologopedyczna 80 zł/45 min
 • terapia SI (integracji sensorycznej) 85 zł/45 min
 • elektrostymulacja logopedyczna (cykl 10 spotkań) 350 zł + koszt elektrod
 • terapia komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) 90 zł/45 min
 • terapia ręki 80 zł/45 min
 • terapia pedagogiczna prowadzona przez terapeutę
  posiadającego wszystkie podstawowe szkolenia 80 zł/45 min
  w zakresie Metody Krakowskiej
 • terapia pedagogiczna 80 zł/45 min
 • terapia psychologiczna 100 zł/45 min
 • terapia ruchowa prowadzona przez fizjoterapeutę
  dziecięcego NDT- Bobath 120 zł/ 50 min
 • indywidualne zajęcia rozwijające
  umiejętności matematyczne z wykorzystaniem 80 zł/45 min
  systemu NUMICON
 • indywidualne zajęcia kodowania
  z wykorzystaniem Ozobotów oraz Gemibotów 80 zł/45 min

ZAJĘCIA GRUPOWE (prowadzone w grupach 3-5 osób):

 • TUS (Trening Umiejętności Społecznych) 200 zł/ miesiąc
 • Sensoplastyka 200 zł/ miesiąc
 • Kodowanie z wykorzystaniem Ozobotów oraz Gemibotów 250 zł/ miesiąc

KONSULTACJE/ DIAGNOZY:

 • konsultacja SI – (dwa spotkania – wywiad z rodzicem,
  spotkanie z dzieckiem) 150 zł
 • konsultacja psychologiczna – (czas spotkania maksymalnie 2h,
  każda następna godzina płatna 100 zł) 150 zł
 • konsultacja AAC (dwa spotkania- wywiad z rodzicem,
  spotkanie z dzieckiem) 150 zł
 • konsultacja logopedyczna/ neurologopedyczna (jedno spotkanie) 80 zł
 • konsultacja neurologopedyczna (dwa spotkania – wywiad z rodzicem,
  spotkanie z dzieckiem) 150 zł
 • diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna (wywiad z rodzicem,
 • spotkanie diagnostyczne z dzieckiem, opis) 200 zł
 • diagnoza SI (integracji sensorycznej) dzieci 0-3
  lata (wywiad z rodzicem, 1-2 spotkania z dzieckiem, opis) 250 zł
 • diagnoza SI (integracji sensorycznej) – (wywiad z rodzicem,
  2-3 spotkania z dzieckiem, omówienie diagnozy) 400 zł
 • badanie Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 300 zł
 • Wielospecjalistyczna Ocena Rozwoju Psychoruchowego Dziecka
  w oparciu o Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) 250 zł
 • Diagnoza gotowości szkolnej dziecka
  w oparciu o Karty Oceny Gotowości Szkolnej (KOGS) 150 zł
 • wydanie pisemnej opinii 50zł